[video] Het belang van formulieren in marketing automation

Formulieren zijn een belangrijke techniek om contactgegevens van klanten en prospecten te verzamelen of aan te vullen. Vanaf dat moment kan u met marketing automation een conversatie met uw contacten opstarten en ze effectiever begeleiden in het kader van prospectie of online sales.

 

Online formulieren spelen een belangrijke rol in moderne online marketing. Daarom zit in de marketing automation software SharpSpring een formulierenmodule. Die heeft vijf voordelen:

  1. Een zeer gebruiksvriendelijke manier om formulieren te creëren
  2. U laat uw klanten- en prospectendatabase organisch groeien
  3. Op basis van de reacties op formulieren weet u wat uw contacten bezighoudt
  4. Wanneer contacten die gekend zijn in Sharpspring terugkomen op een formulier worden vroeger ingevulde velden automatisch ingevuld

Deze laatste functionaliteit verhoogt de gebruiksvriendelijkheid van uw site.

Deze functionaliteit in combinatie met marketing automation laat u ook toe contacten stelselmatig beter te leren kennen:

  • U vraagt een minimaal aantal gegevens bij eerste contacten (bv. enkel een e-mailadres)
  • U stuurt automatisch een mail met vraag naar extra informatie (bv. functie, bedrijf, …) wanneer contacten bijvoorbeeld enkele malen uw e-mails openden of op uw site kwamen

Beter inpikken op de buyer journey

In de contactendatabase van SharpSpring wordt elk ingevuld formulier bijgehouden. Zit een contact nog niet in de database dan wordt dit gecreëerd wanneer iemand een formulier invult. Vanaf dat moment kan u elke stap van dit contact op uw site opvolgen en via slimme e-mailscenario’s uw bezoekers op een waardevolle manier begeleiden doorheen hun buyer journey.

Sharpspring-formulieren creëren: 4 stappen

  1. U geeft een naam in voor het formulier. Geeft het type formulier aan (SharpSpring laat bijvoorbeeld ook toe met formulieren van andere formulierensoftware te werken) en duidt aan hoe u nieuwe contacten wil qualificeren. Ik kies standaard voor open/unassigned zodat ik nieuwe contacten zelf kan kwalificeren op basis van bepaalde criteria.
  2. U bepaalt welke pagina of tekst getoond wordt nadat een bezoeker een formulier invulde.
  3. U geeft de tekst voor de verzendbutton in en kan het formulieren eventueel grafisch opmaken (geen html-kennis noodzakelijk).
  4. U bepaalt de velden voor het formulier en of ze verplicht zijn of niet.

Klik op save en u krijgt automatisch de code die u in uw website kan inbedden. Bijvoorbeeld in een WordPress- of Drupal-website.